پتاحور


دفتر پتاحور

 تهران، بهار 95


   
اجرای نمونه هایی از طرح های قابل اجرا با محصولات پیش ساخته nmc در دفتر طراحی پتاحور . 

طراح : گروه پتاحور


 
 

 
682 55 67 912 98+pooya4888@yahoo.com


www.petahoor.com


 
 
    

 


  کد محصول : WL1
عرض: 40 میلیمتر
ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 18،289  تومان


کد محصول : r17
قطر: 80 میلیمتر
قیمت هر ست 4 عددی : 58،000  تومان


  

  کد محصول : WL3
عرض: 40 میلیمتر
ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 16،220  تومان

کد محصول : R17
قطر: 80میلیمتر
قیمت هر 4 قطعه : 58،000 تومانکد محصول : WL2
عرض: 40میلیمتر
قیمت هر متر طول: 18،000 تومان


کد محصول : SP2
عرض: 21میلیمتر
قیمت هر متر طول: 16،000 تومان
 
 
    کد محصول : WL1
عرض: 40 میلیمتر

ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 18،289  تومان

کد محصول : DR50702
عرض: 50 میلیمتر

قیمت هر متر طول : 222،000 تومان

  

 

عکس های پروژه هایی که در آن از محصولات ما استفاده نموده اید را برای قرار گرفتن روی وبسایت و صفحات ما در شبکه های اجتماعی، برایمان ارسال نمایید.

                                                          
                                                  
                                   


info@petahoot.com
 
4 918 919 919 98+
 
           
                  
               Powered by PARS DATA