پتاحور
 گل و قطعات تزیینی
 
  گچبری پیش ساخته از جنس پلی اورتان
   
ارتفاع : 185 میلیمتر | عرض: 600 میلیمتر
قیمت هر عدد : 176,560 تومان
 
ارتفاع : 525 میلیمتر | عرض : 285 میلیمتر
قیمت هر عدد : 337,000 تومان
 

ارتفاع : 500 میلیمتر | عرض: 120 میلیمتر
قیمت هر عدد : 120,380 تومان

Powered by PARS DATA