پتاحور


  • R1||||4329||||گل سقف

  • R12||||4330||||گل سقف

  • R17||||4331||||گل سقف

قطعات دکوراتیو سقف و دیوار
  WALLSTYL

   متریال :  پلی یورتان             
  رنگ پذیر  

 ویژگی ها : مقاوم و ضربه پذیر، رده میان قیمت و گران قیمت، دارای طرح های مدرن و کلاسیک

 کد محصول : CR5 | قطر: 550 میلیمتر | ضخامت : 60 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 732,720  تومان

موجود
کد محصول : CS5 | طول : 550 میلیمتر | عرض : 550 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 985,500  تومان

موجود


 
     
  کد محصول : R1 | طول : 605 میلیمتر | عرض: 310 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 325,900  تومان

موجود


      کد محصول : R9 | قطر: 530 میلیمتر | ضخامت : 40 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 377,700  تومان

موجود

 

 
   
  کد محصول : R3 | قطر : 155 میلیمتر | ضخامت: 35 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 113,200  تومان

موجود

       کد محصول : R60 | قطر : 560میلیمتر | ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 480,000 تومان

موجود


       
  کد محصول : R5 | قطر : 400 میلیمتر | ضخامت: 53 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 321,400 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)

      کد محصول : R6 | قطر : 420 میلیمتر | ضخامت: 50 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 340,100 تومان

موجود

       
   کد محصول : R7 | قطر : 435 میلیمتر | ضخامت : 45 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 349,900 تومان

موجود

       کد محصول : R8 | قطر : 495 میلیمتر | ضخامت : 55 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 381,600 تومان

موجود

       
   کد محصول : R10 | قطر : 600 میلیمتر | ضخامت : 52 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 470,000 تومان

موجود

       کد محصول : R11 | قطر : 660 میلیمتر | ضخامت : 70 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 563,100 تومان

موجود

       
   کد محصول : R12 | قطر : 825 میلیمتر | ضخامت : 48 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 816,000تومان

موجود

       کد محصول : R13 | قطر : 100 میلیمتر | ضخامت : 100 میلیمتر
قیمت هر ست 4 عددی : 264,000 تومان

موجود

       
   کد محصول : R14 | قطر : 340 میلیمتر | ضخامت : 50 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 236,100 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)

       کد محصول : R15 | قطر : 560 میلیمتر | ضخامت : 60 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 453,000 تومان

موجود

       
   کد محصول : R16 | قطر : 480 میلیمتر | ضخامت : 40 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 377,700 تومان

موجود

       کد محصول : R17 | قطر : 80 میلیمتر | ضخامت: 12 میلیمتر
قیمت هر ست 4 عددی : 143,800 تومان

موجود

       
   کد محصول : R18 | قطر : 600 میلیمتر | ضخامت : 65 میلیمتر
قیمت هر قطعه: 480,000 تومان

موجود

       کد محصول : R20 | قطر : 755 میلیمتر | ضخامت : 55 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 656,200 تومان

موجود

       
   کد محصول : R23 | قطر : 515 میلیمتر | ضخامت : 35 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 439,200 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)

       کد محصول : R24 | قطر : 770 میلیمتر | ضخامت : 35 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 684,800 تومان

موجود

       
   کد محصول : R25 | قطر : 965 میلیمتر | ضخامت : 80 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 1،149,600 تومان

موجود

       کد محصول : R30 | قطر : 100 میلیمتر | ضخامت : 100 میلیمتر
قیمت هر ست 4 عددی : 151,200 تومان

موجود

       
   کد محصول : R51 | قطر : 590 میلیمتر | ضخامت : 46 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 454,400 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)

       کد محصول : R52 | قطر : 445 میلیمتر | ضخامت : 640 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 669,300 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)

       
  کد محصول : R4 | قطر : 300 میلیمتر | ضخامت : 30 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 189,000 تومان

موجود

       کد محصول : R1410 | قطر : 160 میلیمتر | ضخامت : 16 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 116,200 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)

       
  کد محصول : R1517 | قطر : 300 میلیمتر | ضخامت : 34 میلیمتر
قیمت هر قطعه: 241,300 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)

      کد محصول : R1520 | قطر : 400 میلیمتر | ضخامت : 32 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 339,800 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)

       
  کد محصول : R1516 | قطر : 200 میلیمتر | ضخامت : 32 میلیمتر
قیمت هر قطعه : 165,800 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)

       
           

جهت دریافت برآورد هزینه (پیش فاکتور الکترونیکی) از طریق تلگرام، کد و متراژ محصول مورد نظر خود را ارسال نمایید.


لینک ورود به تلگرام :

 
  استعلام موجودی / ثبت خرید از طریق تلگرام

شماره تلگرام : 4 918 919 919


اطلاع از هزینه های نصب

Powered by PARS DATA