پتاحور


 
 


   هزینه های نصب :
  
  

ابزار های پلی اورتان و پلی استایرن :

هزینه نصب
ابزار دیواری (قاب و کمربند میانی)  : 5،500 - 6،000 تومان
هزینه نصب  قرنیز (تا 20 سانتیمتر) 
: 5،000 / 7،000 تومان
هزینه نصب
ابزار گلویی و نور مخفی : از 6،700 تا 9،500 تومان (متناسب با نوع و ارتفاع ابزار)
هزینه نصب گل سقفی : 10،000 / 15،000 تومان
هزینه نصب ست گوشه : 8،000 تومان
هزینه حداقل کار : 200،000 - 250،000 تومان

 
قرنیز mdf و پلی استایرن روکش دار :

هزینه نصب هر متر طول قرنیز پلی استایرن با چسب :
ارتفاع 7-10 سانتیمتر : 3،500 تومان
ارتفاع 11-15 سانتیمتر : 4،000 / 4،500 تومان
ارتفاع 20 سانتیمتر : 6،000 تومان
هزینه نصب هر متر طول قرنیز MDF با میخ  (قرنیز 7 و 9 سانتیمتری) :2،000 / 2،500 تومان
هزینه نصب هر متر طول قرنیز MDF با میخ (قرنیز 11 و 15 سانتیمتری) :  2،500 / 4،000 تومان
هزینه حداقل کار (کمتر از 80 متر) :150،000 / 200،000 تومان


به جهت نمایان شدن محل میخ روی سطح قرنیز (به خصوص قرنیز رنگ سفید) چنانچه مشتریان تمایل داشته باشند نصب قرنیز MDF بدون میخ و با استفاده از چسب انجام پذیرد، قیمت نصب هر متر طول 3،000 تومان می باشد
 


Powered by PARS DATA