پتاحورپروژه مقصود بیک


 تهران، تجریش | تابستان 95


   
اجرای قرنیز به سبک مدرن با پروفیل های nmc .

کارفرما: خانم رستمی


 
 

  
 

 
 
 


   

 
  کد محصول : FL5
ارتفاع : 100 میلیمتر
ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 38،647 تومان


کد محصول : FL6
ارتفاع : 19 میلیمتر
ضخامت : 12 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 7،076 تومان 

 

 

عکس های پروژه هایی که در آن از محصولات ما استفاده نموده اید را برای قرار گرفتن روی وبسایت و صفحات ما در شبکه های اجتماعی، برایمان ارسال نمایید.

                                                          
                                                  
                                   


info@petahoot.com
 
4 918 919 919 98+
 
           
                  
               
 
Powered by PARS DATA