پتاحور


پروژه گلشن


 تهران، تابستان 95


   

جهت بازسازی واحد مسکونی گلشن از ابزار و قطعات دکوراتیو 
nmc با
ترکیب Border  و قاب در فضای سالن و ابزار تخت برای فضا سازی روی دیوار اصلی اتاق بهره گرفتیم. تغییر رنگ دیوار ها، جابجایی پریز های برق که در ارتفاع یک متری از کف واقع شده بود، به ارتفاع استاندارد و تغییر رنگ دربها و قرنیز های سنگی متناسب با ابزار دکوراتیو، بخشی از تغییرات صورت گرفته در پروژه بود.

طراح : گروه پتاحور


 
 

 
682 55 67 912 98+pooya4888@yahoo.com


www.petahoor.com
 
 
 

 


  کد محصول : WD1
عرض: 65 میلیمتر
ضخامت : 15 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 25،365 تومان

قطعه روشنایی پیش ساخته گچی
قیمت هر متر عدد : 40،000 تومان  
  

  کد محصول : WL1
عرض: 40 میلیمتر
ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 18،289  تومان

کد محصول : R17
قطر: 80میلیمتر
قیمت هر 4 قطعه : 58،000 تومان


 
 
    کد محصول : WL3
عرض: 40 میلیمتر
ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 16،220  تومان

کد محصول : R17
عرض: 75 میلیمتر
ضخامت : 20 میلیمتر

قیمت هر 4 قطعه : 28،740 تومان   پیش از بازسازی :

 
 
 

 

 

عکس های پروژه هایی که در آن از محصولات ما استفاده نموده اید را برای قرار گرفتن روی وبسایت و صفحات ما در شبکه های اجتماعی، برایمان ارسال نمایید.

                                                          
                                                  
                                   


info@petahoot.com
 
4 918 919 919 98+
 
           
                  
               


                                                           
                                                              
Powered by PARS DATA