پتاحوربرآورد طرح شماره 2
هزینه اجرای طرح با روکش وکیوم :
4،300،000 تومان

هزینه اجرای طرح با روکش چوب : 
5،800،000 تومانمفروضات طرح :

- جهت برآورد طرح، دیواری به طول 3.10 متر و ارتفاع 2.80 در نظر گرفته شده است.

- در برآورد انجام شده هزینه تشک روی نیمک لحاظ شده است .

- هزینه اجرای قرنیز و گلویی در برآورد در نظر گرفته نشده، چرا که اجرای این ابزار ها در صورتی مقدور می باشد که در سایر فضاهای مرتبط نیز بکار برده شود .


Powered by PARS DATA