پتاحور


قرنیز پلی استایرن

   متریال :  پلی استایرن با دانسیته بالا                
  رنگ پذیر
 
 
  
 


کد محصول : NF108 | ارتفاع : 110 میلیمتر | ضخامت : 15 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 64,118 تومان
 
موجود

کد محصول : NF140 | عرض: 401 میلیمتر | ضخامت : 15 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 89,000 تومان
 
موجود 
کد محصول : PB110BN | ارتفاع: 110 میلیمتر | ضخامت : 15 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 68,339 تومان
(قابل اجرا بدون نیاز به رنگ)
موجود


Powered by PARS DATA