پتاحور

 قرنیز پلی استایرن  
 
  پروفیل پلی استایرن (قرنیز  7 ، 10 ، 14 و 20 سانتیمتر ) | ضخامت قرنیز : 20  میلیمتر
 
  قیمت هر متر طول : 7 سانتیمتر : 33،800 تومان |  10 سانتیمتر : 56،800 تومان
  14  سانتیمتر : 88،600 تومان |  20 سانتیمتر : 128,000 تومان
   
 12    101
     
 102    07
     
48
  30
     
 مقطع طرح های 14 و 20 سانتیمتری    25

   جهت دریافت برآورد هزینه (پیش فاکتور الکترونیکی) از طریق تلگرام، کد و متراژ محصول مورد نظر خود را ارسال نمایید.


لینک ورود به تلگرام :

 
  استعلام موجودی / ثبت خرید از طریق تلگرام

شماره تلگرام : 4 918 919 919


اطلاع از هزینه های نصب

Powered by PARS DATA