پتاحور



پروژه بهشت

 تهران، تابستان 95

 
   
   
در بازسازی واحد مسکونی پروژه بهشت با نظر طراح پروژه از ابزار های پیش ساخته nmc برای ایجاد قاب به دور  آینه، قاب دور درب و ایجاد قاب روی سطوح دیوار استفاده شد.


 


طراح : خانم مهرین فر


 
 

 




















 






















     
 




















 
 






















   
 




















   کد محصول : WL1
عرض: 40 میلیمتر
ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 18،289  تومان

کد محصول : WD1
عرض: 65 میلیمتر
ضخامت : 15 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 25،365 تومان





















 

 

 

عکس های پروژه هایی که در آن از محصولات ما استفاده نموده اید را برای قرار گرفتن روی وبسایت و صفحات ما در شبکه های اجتماعی، برایمان ارسال نمایید.

                                                          
                                                  
                                   


























info@petahoot.com
 
























































4 918 919 919 98+
 
           
                  
               


                                                           
                                                              
Powered by PARS DATA